De Monitoring Body houdt toezicht op de naleving van de Gedragscode, geeft de Vereniging gevraagd en ongevraagd advies en toetst de werking van de code tweejaarlijks. Dit is conform de AVG die er in artikel 41 in combinatie met paragraaf 27 van de guidelines van de EDPB van uit gaat dat er een toezichthoudend orgaan is die op de naleving van de gedragscode toezicht houdt.