De Vereniging heeft als doel het bevorderen van de juiste toepassing van de accountabilityplicht van de AVG door deelnemers aan een Informatie ecosysteem. Een hiervan afgeleid doel is de instandhouding en verbetering van de gedragscode alsook het bevorderen van het toepassen van de gedragscode als instrument om op uniforme en daarmee voorspelbare wijze aan de accountabilityplicht van de AVG te voldoen.[1]


[1] De definitie van Informatie Ecosystemen moet in de statuten worden opgenomen.