De leden van de Vereniging passen de TTP Gedragscode AVG toe, dragen het gebruik daarvan uit en dragen ook verder op een positieve en constructieve wijze bij aan de instandhouding en het gebruik van de TTP Gedragscode AVG. Dat is een verplichting waaraan zij zich committeren zodra zij lid worden van de Vereniging.

Zij hebben het recht, maar zijn niet verplicht om inbreng te leveren bij de totstandkoming en het onderhoud van de TTP Gedragscode AVG. Als zij wel besluiten om inbreng te leveren, doen zij dat altijd gemotiveerd en onderbouwd. Het leveren van inbreng kan ook bestaan uit het verklaren van de goede werking van en ervaring met de TTP Gedragscode AVG.

Hoewel overbodig te noemen, hebben leden van de Vereniging een waarheidsplicht. Inbreng die zij leveren is altijd gebaseerd op juiste en geverifieerde Gebruikersinformatie. Deze informatie kan zijn gebaseerd op ervaring, maar ook op nieuwe theoretische (kennis) en inzichten. Zij onthouden zich van stemmingmakerij. Zij onthouden zich van concurrentievervalsing.

De financiële afhandeling van de inning van de contributie van de Vereniging wordt door MYOBI verzorgd. Dit geldt ook voor de elektronische verkiezing van de leden van de Ledenraad.