De Commissie Vaktechniek is het vakinhoudelijke geweten van de Vereniging. Deze Commissie voorziet het bestuur van algemene adviezen ten aanzien van de inhoud en werking van de TTP Gedragscode AVG.

Zij is verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke beoordeling van de verschillende volwassenheidsniveaus waarmee Leden van de Vereniging zich presenteren naar buiten. Indien zij van mening is dat de onderscheiden volwassenheidsniveaus geactualiseerd moeten worden, informeert zij het bestuur hierover en voegt daar concrete adviezen aan toe.

De Monitoring Body kan de Commissie Vaktechniek om advies vragen over individuele klachten die aan haar zijn voorgelegd over de naleving van de TTP Gedragscode AVG door Leden van de Vereniging.