Over ons

Vereniging VIE

Het doel van vereniging VIE is de Trusted Third Party (TTP) Gedragscode Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te ontwikkelen en te onderhouden.

Over VIE

Deelnemers faciliteren bij het voldoen aan de verantwoordingsplicht van de AVG.

Lidmaatschap

Belang bij het in standhouden van Informatie ecosystemen.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur vormt een weerspiegeling van de leden van de vereniging.

Agenda

Bekijk hier de agenda van de vereniging.