De Vereniging kent een Ledenraad. Deze bestaat uit minimaal 5 en maximaal negen leden. De samenstelling van de Ledenraad vormt een redelijke afspiegeling van de verschillende groepen Gebruikers van MYOBI.

De Ledenraad is de algemene vergadering. Alle leden hebben daar ieder één stem. 

De voorzitter en secretaris van het bestuur zijn ook de voorzitter en secretaris van de Ledenraad.

Leden van de Monitoring Body als toezichtsorgaan op de naleving van de TTP Gedragscode AVG kunnen binnen de algemene vergadering stemrecht uitoefenen.