De belangrijkste taak van de Vereniging is bij te dragen aan de totstandkoming en het in standhouden van de TTP Gedragscode AVG. Leden van de Vereniging hebben het recht om inbreng te leveren bij de totstandkoming en het onderhoud van de TTP Gedragscode AVG. Gebruikers van MYOBI maken daarbij gebruik van de Vertrouwensinfrastructuur van MYOBI.