MYOBI heeft het initiatief genomen om een vereniging op te richten, die als doel heeft deelnemers aan een Informatie Ecosysteem te faciliteren bij het voldoen aan de verantwoordingsplicht van de AVG. De Trusted Third Party (TTP) Gedragscode AVG is een instrument dat daaraan bijdraagt.

Deze vereniging draagt als naam ‘Vereniging van deelnemers aan een Informatie Ecosysteem’ (hierna Vereniging of VIE). Zij vertegenwoordigt verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers in de zin van de AVG die deelnemen aan een Informatie ecosysteem en er daarom belang bij hebben dat ook andere deelnemers aan hun accountabilityverplichting voldoen.[1]

Alle Bedrijven die deelnemen aan een Informatie Ecosysteem dat door een TTP wordt gefaciliteerd zijn welkom om lid te worden. Dat kunnen voor de goede orde ook Gebruikers zijn van andere TTP’s dan MYOBI die met behulp van een Vertrouwensnetwerk een Informatie Ecosysteem in stand houden.

Wat is het doel?

De Vereniging heeft als doel het bevorderen van de juiste toepassing van de accountabilityplicht van de AVG door deelnemers aan een Informatie ecosysteem. Een hiervan afgeleid doel is de instandhouding en verbetering van de gedragscode alsook het bevorderen van het toepassen van de gedragscode als instrument om op uniforme en daarmee voorspelbare wijze aan de accountabilityplicht van de AVG te voldoen.[2]


[1] Artikel 40, tweede lid AVG vereist dat de vereniging categorieën van verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers vertegenwoordigt.

[2] De definitie van Informatie Ecosystemen moet in de statuten worden opgenomen.