De leden van de Vereniging hebben allen belang bij het in standhouden van Informatie ecosystemen, om uiteindelijk de kwaliteit van hun gegevens te borgen.

Voor Bedrijven geldt dat zij alleen op die manier regie kunnen houden over hun eigen Bedrijfsgegevens. Dat is nodig om de continuïteit van hun bedrijfsactiviteiten en daarmee van hun bedrijf zeker te kunnen stellen.

Voor Personen geldt dat zij alleen op die manier regie kunnen houden over hun eigen Persoonsgegevens. Regie over eigen Persoonsgegevens betekent niet alleen bescherming van de persoonlijke levenssfeer, maar ook een vrije ruimte om ideeën te kunnen ontwikkelen, relaties aan te kunnen gaan, fouten te kunnen maken en daarvan te leren, een nieuwe start te kunnen maken met opleiding, werk of relaties. Kortom, regie over eigen Persoonsgegevens betekent een vrije ruimte voor individuen om zich te ontwikkelen en daarmee vrijheid.   

Leden van de Vereniging zijn:

  • Bedrijven die verwerkingsverantwoordelijke of verwerker zijn van verwerkingen die bijdragen aan de in stand houding van Informatie ecosystemen en daarbij gebruik maken van het Vertrouwensnetwerk;
  • TTP’s die middels een Vertrouwensnetwerk deelname aan Informatie ecosystemen faciliteren.

Deze Bedrijven zijn altijd Gebruiker van een TTP. Voorwaarde om lid te kunnen worden van de vereniging is dat het lid de TTP-policy onderschrijft. Gebruikers van MYOBI worden automatisch lid van de vereniging. Indien zij niet langer Gebruiker zijn van MYOBI, wordt hun lidmaatschap van de vereniging van rechtswege beëindigd.